Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 22 juni 2021, 2021012456, SKGZ202001396

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 juni 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, aangezichtscorrectie, man-naar-vrouw transitie,
passabiliteit
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Bekijk ook binnen dit dossier: