Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 december 2019, SKGZ201900450

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 december 2019
Datum publicatie: 19 december 2019

Verzoekster heeft een kroon laten plaatsen door de tandarts. Deze kroon is vervaardigd door een tandtechnicus en de kosten hiervan zijn door de tandtechnicus rechtstreeks aan verzoekster gefactureerd. De ziektekostenverzekeraar wil deze kosten niet vergoeden, omdat de aanvullende ziektekostenverzekering geen aanspraak biedt op vergoeding van zorg die is verleend door een tandtechnicus. Verzoekster stelt dat zij voorafgaand telefonisch contact heeft gehad met de ziektekostenverzekeraar, en dat haar is verteld dat deze kosten worden vergoed. De stelplicht en bewijslast rusten op verzoekster (artt. 149 en 150 Rv). De ziektekostenverzekeraar heeft gemotiveerd bestreden dat van zijn kant een toezegging is gedaan. Verzoekster heeft het tegendeel niet aannemelijk gemaakt. Haar stelling wordt daarom gepasseerd.