Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 7 september 2020, 2020032728, SKGZ202001185

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 september 2020
Datum publicatie: 13 november 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, dento-alveolair defect
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018-2020