Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 16 juli 2020, 2020028044, SKGZ202000687

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 juli 2020
Datum publicatie: 5 november 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Medisch specialistische zorg, nervus hypoglossus stimulatie, stand wetenschap en praktijk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2019