Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 juli 2020, SKGZ202000106

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 juli 2020
Datum publicatie: 22 juli 2020

Verzoeker is 70 jaar oud en moet voor het verlengen van zijn rijbewijs medisch worden gekeurd. In dat kader heeft hij een gezondheidsverklaring moeten invullen en heeft aansluitend een medische keuring plaatsgevonden. De kosten van het invullen van de gezondheidsverklaring en de keuring bedragen respectievelijk € 37,80 en € 65,--. Laatstgenoemde kosten zijn door de ziektekostenverzekeraar vergoed ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering. Verzoeker vordert ook vergoeding van de kosten van het invullen van de gezondheidsverklaring.
Op grond van de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering worden de kosten van een medische keuring vergoed. Hieronder vallen naar het oordeel van de commissie niet de kosten voor het invullen van een gezondheidsverklaring.