Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 11 augustus 2010, SKGZ2010.00345

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 11 augustus 2010
Datum publicatie: 2 maart 2011

Premie, geen tijdige opzegging verzekering, zorgverzekering in stand gebleven, wel beƫindiging aanvullende ziektekostenverzekering, premieachterstand, viermaandswaarschuwing, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artt. 7, 8a Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2009), 3:37 BW en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen, met dien verstande dat de ziektekostenverzekeraar de aanvullende ziektekostenverzekering alsnog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 dient te beƫindigen