Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 26 augustus 2020.2020024659, SKGZ202000418

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 augustus 2020
Datum publicatie: 12 oktober 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, inwendige en uitwendige
neuscorrectie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv,
2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20
Vo. nr. 883/2004

Bekijk ook binnen dit dossier: