Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 7 augustus 2019, SKGZ201801384

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 7 augustus 2019
Datum publicatie: 7 augustus 2019

EU/EER, Belgiƫ, geneeskundige zorg, behandeling rectumprolaps, hoogte vergoeding
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek toegewezen