Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 september 2021, SKGZ201901567

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 8 september 2021
Verzoeker kan alleen aanspraak maken op medisch specialistische revalidatiezorg als hij hierop redelijkerwijs is aangewezen en de zorg doelmatig is.

Verzoeker heeft in Spanje onderzoek ondergaan en aansluitend een revalidatietraject gevolgd. Hij maakt aanspraak op vergoeding van de kosten van het behandeltraject, de hulpmiddelen die zijn ingezet en de reis- en verblijfkosten. De commissie beslist dat niet is komen vast te staan dat verzoeker redelijkerwijs was aangewezen op medisch specialistische revalidatiezorg. Zo is niet gebleken dat sprake is van complexe samenhangende problematiek en is het principe van 'stepped care' niet gevolgd. De onderzoeken die voorafgaand aan het behandeltraject hebben plaatsgevonden, zijn niet doelmatig. Vergelijkbare onderzoeken hadden namelijk al in Nederland plaatsgevonden en de resultaten hiervan waren bekend. Ook wordt niet voldaan aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor vergoeding van reiskosten. Verder biedt de zorgverzekering geen dekking voor eenvoudige hulpmiddelen, zoals een looprek of rollator. Ook de verblijfskosten worden niet door de zorgverzekering gedekt.