Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies Gcz, 20 mei 2020, SKGZ201901245

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 8 juni 2020

Verzoeker heeft in 2018 zijn hoortoestellen vervangen na een gebruik van 3 jaar. De reguliere gebruikstermijn van hoortoestellen is 5 jaar. Om hier van af te wijken moet worden onderbouwd waarom de hoortoestellen niet langer adequaat zijn in de specifieke situatie van verzoeker. Een dergelijke onderbouwing ontbreekt. Daarnaast heeft verzoeker hoortoestellen aangeschaft die niet in de landelijke database voorkomen. Deze hoortoestellen komen slechts voor vergoeding in aanmerking als door een audiologisch centrum is vastgesteld dat verzoeker niet uit kan komen met hoortoestellen binnen de database. Aangezien verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan, heeft hij geen recht op vergoeding van de hoortoestellen die hij heeft aangeschaft.