Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 8 oktober 2020, 2020039129, SKGZ202000208

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 8 oktober 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal
toegekende uren
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en
2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2019