Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 28 mei 2020, 2020020756, SKGZ201902648

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 mei 2020
Datum publicatie: 12 oktober 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Verpleging en verzorging, indicatie, hoogte tarief
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.4, 2.15a tot en met
2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2019