Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 juli 2021, SKGZ202000656

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 juli 2021
Datum publicatie: 5 juli 2021

Verzoeker wil in aanmerking komen voor hoortoestellen uit de buitencategorie. Hierop heeft verzoeker geen aanspraak, omdat niet is aangetoond dat hij op de toestellen is aangewezen vanwege een bijzondere individuele zorgvraag.