Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 december 2020, SKGZ202000897

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 3 december 2020
Datum publicatie: 3 december 2020
Het is aan de indicerend wijkverpleegkundige te beoordelen wat een verzekerde zelf nog kan en welke zorg door het netwerk van verzekerde kan worden geleverd.

Verzoekster heeft een aanvraag bij de ziektekostenverzekeraar ingediend voor een PGB vv. De ziektekostenverzekeraar heeft geen PGB vv toegekend voor de zorg die is geïndiceerd en beschreven als (i) ondersteuning bij dagelijkse handelingen, (ii) het aanreiken van medicatie en (iii) aan- en uittrekken van steunkousen en het masseren van de benen. De commissie beslist dat van de zorg onder (i) en (iii) niet vast is komen te staan dat dit zorg betreft zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, dan wel dat de zorg is geïndiceerd in verband met een geneeskundig risico of een hoog risico hierop. Voor die zorg hoeft om die reden geen PGB vv toegekend te worden. Ten aanzien van de zorg onder (ii) beslist de commissie dat wel een PGB vv moet worden toegekend. Het is aan de indicerend wijkverpleegkundige te beoordelen of de zorg door het netwerk van verzoekster kan worden geleverd. Bij vragen of onduidelijkheden kan de ziektekostenverzekeraar hierover contact opnemen met de wijkverpleegkundige. De ziektekostenverzekeraar mag echter niet zelf beslissen dat de zorg door het netwerk kan worden geleverd.