Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Beslissing inzake voorlopige voorziening, 22 juli 2020, SKGZ202001019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 juli 2020
Datum publicatie: 31 juli 2020

De commissie heeft het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen.
Verzoeker heeft al geruime tijd in toenemende mate laste van klachten als gevolg van een vergrote prostaat. Verzoeker wil worden behandeld met TULSA PRO behandeling, omdat deze de minste kans op complicaties heeft. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen, omdat de behandeling niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.
De commissie heeft op verzoek van verzoeker de spoedprocedure gevolgd. Tijdens de mondelinge behandeling heeft verzoeker de commissie gevraagd om een voorlopige voorziening, te weten een vergoeding ten bedrage van de kosten van de aangevraagde behandeling. De commissie wijst de voorlopige voorziening af, omdat het risico bestaat dat verzoeker het geld niet kan terug betalen als de aangevraagde behandeling toch wordt afgewezen.