Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 14 februari 2019, 2018055503, SKGZ201801340

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 februari 2019
Datum publicatie: 22 februari 2019

Verzoek om advies als bedoeld in artikel 114 Zvw over een geschil, Hulpmiddelenzorg, hoortoestel, indicatieprotocol