Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 14 oktober 2021, SKGZ202001974

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 oktober 2021
Datum publicatie: 20 oktober 2021
Aanspraak op een voorhoofdslift en wenkbrauwlift ten laste van de zorgverzekering bestaat in geval van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking.

Verzoekster heeft in het recente verleden last gehad van anafylaxis met daarbij oedeem in het gelaat, de luchtpijp en de darmen. Zij ervoer - als gevolg van het oedeem - hoofdpijnklachten, druk op de ogen, vermoeidheid en een gezichtsveldbeperking. Om de problemen te doen verminderen is door een plastisch chirurg bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor verstrekking van een voorhoofdslift en een wenkbrauwlift beiderzijds. Deze heeft hierop afwijzend beslist, waarna een bovenooglidcorrectie beiderzijds is aangevraagd en uitgevoerd. Verzoekster heeft de commissie verzocht voor recht te verklaren dat de afwijzing van de eerdere aanvraag ten onrechte was.
De commissie oordeelt dat verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat bij haar een (verzekerings)indicatie in de vorm van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking bestond voor de oorspronkelijk aangevraagde ingrepen. Met name is niet komen vast te staan dat de wenkbrauwen zich onder het niveau van de orbitarand bevonden, met als gevolg een ernstige gezichtsveldbeperking. Tevens is niet gebleken van verminking. Dat de aanvraag voor een ooglidcorrectie wel werd goedgekeurd is niet relevant, want hiervoor gelden andere criteria. De oorzaak van de klachten speelt voor de beoordeling geen rol. Het verzoek wordt afgewezen.