Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,28 november 2018,SKGZ201800599

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 28 november 2018
Datum publicatie: 5 december 2018

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB),
betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a toten met 2.29c Rzv, verzoek afgewezen