Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 19 februari 2019, 2019000937, SKGZ201800659

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekerinaswet, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verplicht en vrijwillig eigen risico, toezegging
zorgverlener

Bekijk ook binnen dit dossier: