Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 december 2019, SKGZ201900427

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 december 2019
Datum publicatie: 19 december 2019

Verzoekster wenst aanspraak te maken op bijzondere tandheelkundige zorg. Zij heeft een aanvraag ingediend voor het aanbrengen van implantaten met een daarop te bevestigen vaste constructie in de boven- en onderkaak. De commissie beslist dat dit geen verzekerde prestatie is op grond van de zorgverzekering. Om die reden hoeft de ziektekostenverzekeraar de kosten van de gevraagde zorg niet te vergoeden.