Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 26 november 2020, SKGZ202000776

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 november 2020
Datum publicatie: 27 november 2020
De ziektekostenverzekeraar hoeft geen persoonlijke verzorging te vergoeden als hiervoor niet tijdig of geen complete aanvraag is ingediend.

Aan verzoeker is in de maanden november 2019 tot en met januari 2020 persoonlijk verzorging geleverd door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De ziektekostenverzekeraar heeft hiervoor niet eerder dan op 3 januari 2020 een aanvraag ontvangen, zodat niet is voldaan aan de eis van voorafgaande toestemming als vermeld in de verzekeringsvoorwaarden. Dit betekent dat de zorg die vóór 3 januari 2020 is geleverd niet hoeft te worden vergoed. Ook de zorg die ná deze datum is geleverd hoeft niet te worden vergoed, omdat bij de betreffende aanvraag geen zorgplan was gevoegd, waaruit kon worden opgemaakt dat sprake was van zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden of dat deze zorg samenhing met een geneeskundig risico.