Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 februari 2020, SKGZ201901669

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 februari 2020
Datum publicatie: 6 februari 2020

Verzoekster is na een bariatrische ingreep 250 kg afgevallen en heeft daardoor veel overtollige huid. Inmiddels heeft zij al verschillende ingrepen ondergaan om deze te verwijderen. De meest recente aanvraag betreft een aanvraag voor een dermolipectomie van de bovenarmen. Volgens het Zorginstituut moet de beoordeling plaatsvinden aan de hand van de algemene criteria voor behandelingen van plastisch chirurgische aard. Op basis van de overgelegde foto's is het Zorginstituut van mening dat geen sprake is van een ernstige misvorming van een lichaamsdeel. Het Zorginstituut adviseert daarom tot afwijzing van het verzoek. De commissie volgt het advies van het Zorginstituut en beslist overeenkomstig.