Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 11 mei 2011, SKGZ2010.01551

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 mei 2011
Datum publicatie: 26 mei 2011

Geneeskundige zorg, bevalling en kraamzorg, eigen risico, keizersnede, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 19 e.v. Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen