Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 mei 2019, SKGZ201801203

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 24 mei 2019
Datum publicatie: 24 mei 2019

AV, elektrische epilatie, intrekken machtiging, (on)gerechtvaardigd onderscheid
(discriminatie), Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, artt. 3:35 en 7:940 van het
Burgerlijk Wetboek, 7 en 9 van de Algemene wet gelijke behandeling, 10 van de Wet
College voor de rechten van de mens, gedeeltelijke toewijzing