Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 19 januari 2011, SKGZ201001535

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 januari 2011
Datum publicatie: 30 oktober 2019

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ,
Voorwaarden zorgverzekering 2009-2010, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009-2010