Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 31 januari 2019, 2019000065, SKGZ201801324

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 juli 2019
Datum publicatie: 29 juli 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde na chemotherapie, frameprothese, Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.7 Bzv, 2.31 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017 en 2018