Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 16 maart 2022, SKGZ202101089

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 maart 2022
Datum publicatie: 18 maart 2022
De commissie beslist dat verzoeker geen aanspraak heeft op een combinatiebehandeling, bestaande uit een osteotomie en orthodontie.

Verzoeker heeft op jonge leeftijd een ongeval gehad waarbij één voortand verloren is gegaan. Recent heeft hij te horen gekregen dat nog één element als verloren moet worden beschouwd. Daarnaast heeft verzoeker te maken met een forse onderbeet. Om de tandheelkundige functie te herstellen is een combinatiebehandeling van een osteotomie (kaakoperatie) en orthodontie voorgesteld. De ziektekostenverzekeraar heeft verklaard dat deze behandelingen niet voor vergoeding in aanmerking komen.
De commissie oordeelt, gehoord het Zorginstituut, dat de door de ziektekostenverzekeraar genomen beslissing juist is. Verzoeker heeft noch voor de osteotomie noch voor de orthodontische behandeling een (verzekerings)indicatie.