Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 26 augustus 2020, SKGZ202000050

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 augustus 2020
Datum publicatie: 7 september 2020
De commissie beslist dat radiofrequente denervatie bij LRS geen verzekerde zorg is op grond van de zorgverzekering. Tevens bestaat geen aanspraak op reis- en verblijfkosten.

Verzoeker had in augustus 2019 volgens zijn huisarts sinds één maand last van rugklachten. Omdat hij werkzaam is als ZZP-er was een snelle behandeling noodzakelijk. In Nederland bestond een wachttijd voor een consult. Daarom heeft verzoeker ervoor gekozen zich in Rusland te laten behandelen. Aldaar zijn een CT-scan en een MRI uitgevoerd, waarna als behandeling een radiofrequente denervatie heeft plaatsgevonden op twee niveaus.
Het Zorginstituut heeft de commissie op 23 juli 2020 geadviseerd het verzoek af te wijzen. Dit omdat radiofrequente denervatie bij LRS geen zorg is zoals medisch specialisten die plegen te bieden en deze behandeling evenmin voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. De commissie volgt dit advies. Tevens beslist de commissie dat geen aanspraak bestaat op de door verzoeker gevorderde vergoeding voor reis- en verblijfkosten.