Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 juni 2011, SKGZ2011.00539

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 juni 2011
Datum publicatie: 6 juli 2011

Plastische chirurgie, borstcorrectie, Voorwaarden zorgverzekering 2010, art. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen