Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 6 december 2019, 2019055720, SKGZ201900585

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 december 2019
Datum publicatie: 6 maart 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Hulpmiddelenzorg, (beschermende) onderleggers, (onjuiste informatievoorziening
Voorwaarden zorgverzekering 2015 tot en met 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1,2.9 en 2.16c
Bzv, 2.6 en 2.11 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015 tot en met
2018, art. 6:74 BW,

Bekijk ook binnen dit dossier: