Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 28 mei 2020, 2020019852, SKGZ201901678

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 mei 2020
Datum publicatie: 5 juli 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018