Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.01185

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 3 november 2010
Datum publicatie: 15 februari 2011

Premie, achterstand, zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, afmelding CVZ, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006, en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorg-verzekering, Verzoek gedeeltelijk toegwezen