Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 21 april 2020, 2020015425, SKGZ201902487

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 april 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekerinqswet,
Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB),
alarmopvolging in de nacht bij epilepsie, Wlz-indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en
2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2019

Bekijk ook binnen dit dossier: