Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Niet bindend advies GcZ, 20 september 2021, SKGZ202101030

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 september 2021
Datum publicatie: 27 september 2021
De bij verzoeker uitgevoerde Resurfacing Hip Arthroplasty (RHA) waarbij een metal-on-metal (MoM) heupprothese is geplaatst, voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Tussen partijen is in geschil of verzoeker aanspraak heeft op vergoeding van een in Belgiƫ uitgevoerde RHA, waarbij een MoM-heupprothese is geplaatst. De commissie overweegt dat deze behandeling niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Hiermee is een RHA waarbij een MoM-prothese wordt geplaatst geen verzekerde prestatie op grond van de zorgverzekering. Dit betekent dat verzoeker geen aanspraak heeft op vergoeding van de operatie ten laste van de zorgverzekering en dat de ziektekostenverzekeraar de gevraagde toestemming op grond van Vo. nr. 883/2004 terecht heeft geweigerd.