Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 mei 2020, SKGZ201901885

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 mei 2020
Datum publicatie: 12 mei 2020

In geschil is of de ziektekostenverzekeraar is gehouden de looptijd van toekenning I te handhaven. De commissie overweegt dat geen grond bestaat te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar de aanvraag voor een PGB vv van 20 juni 2019 moet laten 'vervallen'. De ziektekostenverzekeraar heeft toekenning I conform zijn verzekeringsvoorwaarden (voortijdig) beƫindigd. De door verzoeker aangevoerde omstandigheden geven de commissie geen aanleiding te concluderen dat toepassing van de betreffende verzekeringsvoorwaarde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Hetgeen verzoeker overigens heeft aangevoerd, overtuigt niet. Het eerste onderdeel van het verzoek wordt afgewezen. Het tweede onderdeel van het verzoek kan onbesproken blijven. Beide onderdelen van het verzoek moeten naar de commissie begrijpt in samenhang worden gelezen.