Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 19 december 2019, 2019060345, SKGZ201901669

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 december 2019
Datum publicatie: 7 februari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, dermolipectomie bovenarmen
: Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019