Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

advies Zorginstituut Nederland, 16 november 2012, 2012118429, SKGZ201200991

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 november 2012
Datum publicatie: 21 juli 2016

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Laboratoriumonderzoek, vitale organenscan, alternatieve behandelingen