Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 februari 2019, SKGZ201901091

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 februari 2020
Datum publicatie: 6 februari 2020

Verzoekster wil een tandheelkundige behandeling ondergaan. Daarbij worden bestaande implantaten verwijderd en nieuwe implantaten aangebracht, met daarop een te bevestigen gebitsprothese. De commissie beslist dat verzoekster hiervoor geen (verzekerings)indicatie heeft. De ziektekostenverzekeraar hoeft de behandeling om die reden niet te vergoeden.