Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 juni 2020, SKGZ201902500

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 juni 2020
Datum publicatie: 22 juni 2020

Verzoeker en de ziektekostenverzekeraar hebben een geschil over de vergoeding van een Flash Glucose Monitoringsysteem (FGM), de FreeStyle Libre. Het FGM is een uitwendig hulpmiddel te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel. Het FGM is met ingang van 27 november 2017 een verzekerde prestatie, maar komt slechts voor vergoeding in aanmerking als een verzekerde tot één van de patiëntengroepen behoort die door het Zorginstituut is vastgesteld op 30 april 2018 en 12 december 2019. Verzoeker behoorde (nog) niet tot één van de indicatiegroepen op het moment dat hij op 5 december 2019 sensoren voor het FGM afnam. Hij heeft om die reden geen recht op een vergoeding van de kosten van een FGM of in plaats daarvan een vergoeding die hij mogelijk had gekregen als hij een andere hulpmiddel had aangeschaft.