Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 mei 2009, SKGZ2008.02637

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2009
Datum publicatie: 19 juli 2011

Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg, EU/EER, gecombineerde behandeling van depressie, toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen