Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 17 december 2020, 2020050247, SKGZ202001241

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 december 2020
Datum publicatie: 11 januari 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, operatie in verband met hallux valgus, stand
wetenschap en praktijk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004

Bekijk ook binnen dit dossier: