Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 31 oktober 2019, 2019049384, SKGZ201901260

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 oktober 2019
Datum publicatie: 23 januari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Paramedische zorg, fysiotherapie, chronische indicatie, bronchiƫctasieƫn
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 en Bijlage 1 Bzv,
voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019