Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 11 maart 2021, SKGZ202001671

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 maart 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021
Verzoeker heeft alleen recht op een PGB vv als sprake is van zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden en een geneeskundige context.

Ten behoeve van verzoeker is een aanvraag ingediend bij de ziektekostenverzekeraar op basis van 12 uren en 15 minuten persoonlijke verzorging per week. De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar deze aanvraag terecht heeft afgewezen, omdat de geneeskundige context van de geïndiceerde zorg onvoldoende is onderbouwd. Er is namelijk niet duidelijk welke beperkingen verzoeker ervaart en welke handelingen hij al dan niet nog zelfstandig kan verrichten.