Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 1 september 2021, SKGZ202100777

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 september 2021
Datum publicatie: 2 september 2021
Laserontharing ter voorkoming van recidieven bij de behandeling van sinus pilonidalis valt niet onder de dekking van de zorgverzekering.

Verzoeker is bekend met sinus pilonidalis (een haarnestcyste). Zijn behandelend arts heeft laserontharing geadviseerd om te voorkomen dat de aandoening in de toekomst opnieuw terugkomt. Tussen partijen is in geschil of verzoeker aanspraak heeft op vergoeding van deze behandeling. De commissie overweegt dat laserontharing ter voorkoming van recidieven bij de behandeling van sinus pilonidalis, gelet op het advies van het Zorginstituut, nog altijd niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dit betekent dat deze behandeling geen verzekerde prestatie is op grond van de zorgverzekering. De aanvullende ziektekostenverzekering biedt ook geen dekking voor de door verzoeker gewenste laserontharing. Het verzoek wordt daarom afgewezen.