Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02544

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 oktober 2011
Datum publicatie: 21 oktober 2011

Inschrijving kind, te late inschrijving, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 2 en 5 Zvw, 3:37 BW, verzoek afgewezen