Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 3 december 2020, 2020051405, SKGZ202000129

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2020
Datum publicatie: 15 januari 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2018-2020