Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 25 november 2020, SKGZ202000899

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 november 2020
Datum publicatie: 27 november 2020
Niet de aanleiding tot de zorg, maar de kwaliteit van de zorgaanbieder is bepalend voor het antwoord op de vraag van welk tarief moet worden uitgegaan.

Verzoeker woont in Zuid-Afrika en heeft bij de ziektekostenverzekeraar een buitenlandpolis afgesloten. Bij hem moest een abces in de mond worden verwijderd. De ziektekostenverzekeraar heeft de vergoeding berekend aan de hand van kaakchirurgische codes. De vergoeding komt lager uit dan het bedrag dat verzoeker heeft moeten betalen. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar een hogere vergoeding moet verlenen. De door de ziektekostenverzekeraar gehanteerde codes zijn juist, gelet op de kwaliteit van de zorgaanbieder. Verzoeker heeft daarom geen aanspraak op een hogere vergoeding, ten laste van de ziektekostenverzekering.