Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 april 2021, SKGZ202002343

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 april 2021
Datum publicatie: 7 april 2021
De ziektekostenverzekeraar mag een deel van het PGB vv niet terugvorderen.

Verzoeker heeft zorg geleverd gekregen door verschillende zorgverleners. Van één zorgverlener staat vast dat deze het formele tarief niet in rekening mocht brengen, zodat de ziektekostenverzekeraar het verschil tussen het formele tarief en het informele tarief van verzoeker mocht terugvorderen. De andere zorgverlener mocht het formele tarief wel in rekening brengen. Uit de verzekeringsvoorwaarden blijkt namelijk onvoldoende duidelijk dat laatstgenoemde zorgverlener niet aan de gestelde voorwaarden voldoet om dit tarief in rekening te brengen. Daarom bestaat voor de ziektekostenverzekeraar geen grond om (een deel van) de uitgekeerde declaraties terug te vorderen van verzoeker ten aanzien van de zorg die door deze zorgverlener is geleverd.