Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 december 2019, SKGZ201801862

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 18 december 2019
Datum publicatie: 19 december 2019

201801862
Bij verzoekster is op 14 november 2017 in Zuid-Afrika een tumor uit de baarmoeder verwijderd. Op 29 november 2017 heeft zij enkele eicellen laten invriezen en op 21 februari 2018 zijn bij haar myomen uit de baarmoeder verwijderd. De zorgverzekeraar heeft in eerste instantie voor de tumorverwijdering een bedrag vergoed van € 1.107,56. Dit bedrag vorderde hij later terug, omdat hij van mening was dat in november 2017 alleen eicellen waren ingevroren. Het invriezen van eicellen vormt geen verzekerde prestatie onder de zorgverzekering. De commissie beslist dat op basis van de stukken aannemelijk is geworden dat bij verzoekster een tumor is verwijderd, zodat de terugvordering onterecht is.