Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 mei 2020, SKGZ201801839

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 mei 2020
Datum publicatie: 12 mei 2020

Verzoekster maakt aanspraak op zilververbandverbandmiddelen ter behandeling van de (pijn)klachten die zij ondervindt als gevolg van het (secundair) fenomeen van Raynaud. De commissie beslist dat verzoekster hierop geen aanspraak heeft. De verbandmiddelen zijn niet voorgeschreven voor de behandeling van een huidaandoening, zodat niet is voldaan aan artikel 2.18 Rzv. Overigens is wetenschappelijk niet aangetoond dat zilververbandmiddelen bewezen effectief en doelmatig zijn bij de behandeling van huidaandoeningen die worden veroorzaakt door het (secundair) fenomeen van Raynaud. De verbandmiddelen zijn ook niet voorgeschreven om het functieverlies van aderen op te heffen, zodat evenmin is voldaan aan artikel 2.6, onder m, Rzv.